😍 19 Câu cảm thán thường dùng
Loading...
1. Tiếc quá! • What a pity!
2. Quá tệ • Too bad!
3. Nhiều rủi ro quá! • It's risky!
4. Cố gắng đi! • Go for it!
5. Vui lên đi! • Cheer up!
6. Bình tĩnh nào! • Calm down!
7. Tuyệt quá • Awesome
8. Kỳ quái • Weird
9. Đừng hiểu sai ý tôi • Don't get me wrong
10. Chuyện đã qua rồi • It's over
11. Sounds fun! Let's give it a try! • Nghe có vẻ hay đấy, ta thử nó (vật) xem sao
12. Nothing's happened yet • Chả thấy gì xảy ra cả
13. That's strange! • Lạ thật
14. I'm in nomood for… • Tôi không còn tâm trạng nào để mà… đâu
15. Here comes everybody else • Mọi người đã tới nơi rồi kìa
16. What nonsense! • Thật là ngớ ngẩn!
17. Suit yourself • Tuỳ bạn thôi
18. What a thrill! • Thật là li kì
19. As long as you're here, could you… • Chừng nào bạn còn ở đây, phiền bạn…
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact