😜 21 câu tiếng Anh ngắn mà "chất"
Loading...
1. Take it easy ➡ Cứ từ từ.
2. Let me be ➡ Kệ tôi.
3. What for? ➡ Để làm gì?
4. Dead meat ➡ Chắc chết.
5. What’s up? ➡ Có chuyện gì vậy?
6. Nothing much ➡ Không có gì mới cả.
7. I guess so ➡ Tôi đoán vậy.
8. Don’t bother ➡ Đừng bận tâm!
9. No hard feeling ➡ Không giận chứ!
10. This is the limit ➡ Đủ rồi đó!
11. Don’t be nosy ➡ Đừng nhiều chuyện!
12. Piece of cake ➡ Dễ thôi mà, dễ ợt!
13. Poor thing ➡ Thật tội nghiệp!
14. So what? ➡ Vậy thì sao?
15. So so ➡ Thường thôi!
16. What a relief ➡ Thật nhẹ nhõm!
17. That’s a lie! ➡ Xạo quá!
18. Down and out! ➡ Thất bại hoàn toàn!
19. Just for fun! ➡ Giỡn chơi thôi!
20. For better or for worst! ➡ Chẳng biết là tốt hay là xấu.
21. One way or another ➡ Không bằng cách này thì bằng cách khác.
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact