🍰 77 cụm từ thường gặp trong giao tiếp
Loading...
✔️ No problem: Dễ thôi
✔️ No offense: Không phản đối
✔️ Not long ago: cách đây không lâu
✔️ Out of order: Hư, hỏng
✔️ Out of luck: Không may
✔️ Out of question: Không thể được
✔️ Out of the blue: Bất ngờ, bất thình lình
✔️ Out of touch: Không còn liên lạc
✔️ One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác
✔️ One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác
✔️ Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt
✔️ Poor thing: Thật tội nghiệp
✔️ Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng
✔️ Little by little: Từng li, từng tý
✔️ Let me go: Để tôi đi
✔️ Let me be: Kệ tôi
✔️ Long time no see: Lâu quá không gặp
✔️ Make yourself at home: Cứ tự nhiên
✔️ Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên
✔️ My pleasure: Hân hạnh
✔️ More recently…: gần đây hơn…
✔️ Make best use of: tận dụng tối đa
✔️ Nothing: Không có gì
✔️ Nothing at all: Không có gì cả
✔️ No choice: Không có sự lựa chọn
✔️ No hard feeling: Không giận chứ
✔️ Not a chance: Chẳng bao giờ
✔️ Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ
✔️ No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường
✔️ No more: Không hơn
✔️ No more, no less: Không hơn, không kém
✔️ No kidding?: Không đùa đấy chứ?
✔️ Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
✔️ None of your business: Không phải chuyện của bạn
✔️ No way: Còn lâu
✔️ So?: Vậy thì sao?
✔️ So so: Thường thôi
✔️ So what?: Vậy thì sao?
✔️ Stay in touch: Giữ liên lạc
✔️ Step by step: Từng bước một
✔️ See?: Thấy chưa?
✔️ Sooner or later: Sớm hay muộn
✔️ Shut up!: Im Ngay
✔️ That’s all: Có thế thôi, chỉ vậy thôi
✔️ Too good to be true: Thiệt khó tin
✔️ Too bad: Ráng chiụ
✔️ The sooner the better: Càng sớm càng tốt
✔️ Take it or leave it: Chịu hay không
✔️ There is no denial that…: không thể chối cãi là…
✔️ Viewed from different angles…: nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
✔️ What is mentioning is that…: điều đáng nói là…
✔️ What is more dangerous…: nguy hiểm hơn là
✔️ Well?: Sao hả?
✔️ Well then: Vậy thì
✔️ Who knows: Ai biết
✔️ Way to go: Khá lắm, được lắm
✔️ Why not?: Sao lại không?
✔️ You see: Anh thấy đó
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact