Bảng convert điểm TOEIC
Loading...
Hiện nay có rất nhiều thang điểm TOEIC, bảng điểm TOEIC trên mạng với những cách tính điểm khác nhau. Tuy nhiên phải khẳng định rằng không có thang điểm TOEIC nào hoàn toàn chính xác. Bởi IIG có cách tính điểm TOEIC khác nhau với những đề thi khác nhau. Nên tất cả các điểm thi TOEIC dựa vào đó chỉ mang tính chất tham khảo.
tienganhhay.com
Sau khi làm bài Full Test lúc luyện thi TOEIC, các bạn sẽ dựa vào bảng Convert điểm TOEIC này tính ra số điểm thật của mình, từ đó có thể có những bước ôn luyện cụ thể để nâng cao điểm số.
tienganhhay.com
Ví dụ:
1. Sau khi kết thúc làm bài, số câu đúng của bạn là:
• Listening: 70
• Reading: 66
2. Bạn sử dụng bảng Convert, điểm của bạn sẽ thay đổi thành:
• Listening: 360
• Reading: 325
3. Như vậy, tổng điểm của bạn là gộp của 2 phần lại: 685
tienganhhay.com
tienganhhay.com
Sau đây là bảng đánh giá trình độ tiếng Anh của các bạn thông qua từng thang điểm cụ thể:
tienganhhay.com
875 to 990: Professional proficiency in English.
Able to communicate effectively in any situation.
tienganhhay.com
730 to 875: Proficiency in English.
Able to satisfy most work requirements with language that is often, but not always, acceptable and effective.
tienganhhay.com
590 to 730: Working proficiency in English.
Able to satisfy most social demands and limited work requirements.
tienganhhay.com
500 to 590: Advanced Level In English.
Can initiate and maintain predictable face-to-face conversations and satisfy limited social demands.
tienganhhay.com
300 to 550: Intermediate Level in English.
Speaker has a functional, but limited proficiency. Able to maintain very simple face-to-face conversations on familiar topics.
tienganhhay.com
200 to 300: Beginning Level in English.
Able to satisfy immediate survival needs.
Loading...
Nguồn: mshoatoeic.com
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact