🍡 Cách dùng THE không nhầm lẫn
Loading...
tienganhhay.com
E. g.
• The ambulance took them to hospital (Xe cấp cứu chở họ vào bệnh viện)
• The doctors hurried to the hospital (Các bác sĩ vội vã đến bệnh viện)
• Their relatives went to the hospital to visit them (Người thân của họ đến bệnh viện để thăm họ)
tienganhhay.com
E. g.
• Criminals go to prison (Các tội phạm bị đi tù)
• They are in prison (Họ đang bị nhốt trong tù)
• The criminal was sentenced to five years in prison. His wife went to the prison to see him. (Tội nhân bị kết án 5 năm tù. Vợ ông ta vào nhà tù để thăm ông ấy)
tienganhhay.com
E. g.
• The students go to school everyday (Các sinh viên đi học mỗi ngày)
• I went to the school to pick up my daughter (Tôi đã đến trường đón con gái tôi)
Loading...
Tác giả: Ms. Miết
Nguồn: mshoatoeic.com
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact