🔱 ĐỀ NGHỊ AI ĐÓ ĐỢI MÌNH 🔱
Loading...
🔎 Hang on a moment/a mo. (Đợi một chút nhé)
🔎 I'll be right with you. (Tôi ra ngay đây ạ)
🔎 Sorry, I'm a bit tied up right now. (Xin lỗi, tôi đang bận một chút)
🔎 Wait and see. (Chờ xem)
🔎 You'll just have to be patient. (Anh nên kiên nhẫn hơn chút)
🔎 Give me a chance. (Hãy cho tôi một cơ hội)
🔎 Don't be so impatient. (Đừng mất bình tĩnh như vậy.)
🔎 We wish to apologize for the delay to… (noun phrase) (Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi vì sự trì hoãn của…)
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact