IELTS Speaking Part 3 – Cách trả lời đạt 7.5 cho dạng câu hỏi Advantage
Loading...
Giới thiệu với các bạn template cho một dạng câu hỏi cực kỳ hay gặp trong IELTS Speaking Part 3 - câu hỏi về Advantages nhé! Hãy bắt đầu bằng việc so sánh hai câu trả lời sau cho câu hỏi “What are the advantages of travelling by train?
tienganhhay.com
• Candidate 1: I think there are many advantages; for example it is quite cheap, it’s usually faster than road travel, you can usually take a train to any destination and you can sleep on the train.
• Candidate 2: Well I suppose that there are quite a few clear benefits, but I would probably say that for the most part, the one thing that really stands out is that trains are really cheap, especially for long distance travel - you can travel from one side China to the other for a few hundred yuan. I guess that another obvious plus point is that it is much faster than travelling by road - so you can save time by travelling on trains. Along with this, a further merit is that you can sleep quite comfortably on long train journeys.
tienganhhay.com
Câu trả lời của IELTS speaking taker 1 đã không xuất hiện ngôn ngữ biểu đạt advantages phù hợp - từ duy nhất dùng được ‘advantage’ lại là hàng xài lại trong câu hỏi.
Trong khi đó IELTS speaking taker 2 đã dùng được rất nhiều synonym cho từ khóa ‘advantage’: clear benefits, obvious plus point, further merit.
Thế thì còn chần chừ gì nữa mà không bỏ túi template dưới đây để luyện tập cho phần Speaking IELTS sample của mình nhỉ?
tienganhhay.com
1. Nói đại ý “there are many advantages”.
• Well I suppose that there are quite a few clear benefits.
• Clearly there are a number of obvious merits.
• Sure there are a few favorable aspects.
• Obviously there are a number of positive features.
tienganhhay.com
2. Nhấn mạnh advantage quan trọng nhất:
• But I would probably say that for the most part, the one thing that really stands out is that…
• But it goes without saying that the most apparent would be that…
• Although I guess that the most visible would be that…
• However, I guess that the most evident would be that…
Thêm một câu đơn giản để mở rộng ý này với một trong các lựa chọn sau:
• This is obviously favorable because…
• This is undoubtedly positive for the simple reason that…
• This is without doubt beneficial because…
Và theo sau đương nhiên là lý giải cho lựa chọn của bạn.
tienganhhay.com
3. Giờ tới advantage thứ hai:
• At the same time a second bonus might be that…
• Besides this, a second plus point could be that…
• As well as this a further favorable aspect would be that…
Và phát triển idea thứ hai với một trong các cụm sau:
• This is clearly advantageous because…
• This is definitely valuable since…
• This is surely a positive feature because…
tienganhhay.com
Hầu hết các câu hỏi advantages chỉ cần hai ý lớn là đủ thứ để nói rồi ý. Các bạn học IELTS cần lưu tâm một chút là hãy đợi khi examiner hỏi về disadvantages mới trả lời để giữ câu trả lời của bạn đúng trọng tâm và không bị lan man nhé!
Loading...
Nguồn: Diep Tran - ielts-share.com
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact