👿 KHI TỨC GIẬN PHẢI NÓI GÌ?
Loading...
1. You’re nothing to me. - Đối với tao, mày không là gì cả
2. What do you want? - Mày muốn gì?
3. You’ve gone too far! - Mày thật quá quắt/ đáng!
4. Get away from me! - Hãy tránh xa tao ra!
5. I can’t take you any more! - Tao chịu hết nỗi mày rồi
6. You asked for it. - Do tự mày chuốc lấy
7. Shut up! - Câm miệng
8. Get lost. - Cút đi
9. You’re crazy! - Mày điên rồi!
10. What do you think you are? - Mày tưởng mày là ai?
11. I don’t want to see your face! - Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
12. Get out of my face. - Cút ngay khỏi mặt tao
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact