Mẫu câu xác nhận hiểu đúng ý khi phỏng vấn tiếng Anh
Loading...
Trường hợp 1: Bạn không hiểu câu hỏi của người phỏng vấn.
Khi người phỏng vấn nói quá nhanh và bạn không theo kịp, hãy bình tĩnh hỏi lại:
tienganhhay.com
Sorry, I’m afraid I didn’t catch that. Could you say that again?
Xin lỗi, tôi e rằng mình chưa nghe kịp. Anh/ chị có thể lặp lại lần nữa không ạ?
tienganhhay.com
Trường hợp 2: Bạn không hiểu một (vài) từ mới trong câu hỏi của người phỏng vấn.
Bạn có thể hỏi nghĩa của từ đó bằng mẫu câu sau:
tienganhhay.com
Could you explain what you mean by…?
Anh/ chị có thể giải thích ý nghĩa của chữ…?
tienganhhay.com
Ví dụ:
Interviewer: What kind of things give status to people in your country?
Candidate: Could you explain what you mean by status?
Anh/ chị vui lòng giải nghĩa giúp tôi từ “status” được không ạ?
tienganhhay.com
Trường hợp 3: Giống như tình huống 2 nhưng bạn thấy đủ tự tin để đoán nghĩa của từ đó.
Bạn có thể dùng 2 mẫu câu sau để xác nhận:
tienganhhay.com
By… do you mean…?
Từ… có nghĩa là…?
tienganhhay.com
When you say…, do you mean…?
Khi anh/ chị nói…, có nghĩa là…?
tienganhhay.com
Ví dụ:
Interviewer: What kind of things give status to people in your country?
Candidate: By status do you mean people’s position in society?
Từ “status” có phải chỉ về địa vị của một người trong xã hội không?
tienganhhay.com
Hoặc:
When you say status do you mean people’s position in society?
Khi anh/ chị nói “status”, có phải anh/ chị muốn nói đến vị trí của một người trong xã hội không?
tienganhhay.com
Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng các cụm từ sau trong tình huống này:
tienganhhay.com
Are you asking whether/ if…?
Có phải anh/ chị đang hỏi rằng…?
tienganhhay.com
If I understand you correctly you’re asking whether/ if…?
Nếu tôi hiểu đúng, có phải anh/ chị đang hỏi xem…?
tienganhhay.com
Ví dụ:
Interviewer: Do you think two tier healthcare system causes inequality?
Candidate:
- Are you asking if I think healthcare service should be more equal?
Anh/ chị muốn biết xem tôi có cho rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên công bằng hơn?
tienganhhay.com
- If I understand you correctly you’re asking whether/ if healthcare service should be more equal?
Nếu tôi hiểu đúng thì anh/ chị đang hỏi: liệu tôi có cho rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên đồng đều hơn?
tienganhhay.com
Trường hợp 4: Xác nhận người phỏng vấn có hiểu những gì bạn nói hay không.
tienganhhay.com
Do you know what I mean? Anh/ chị có hiểu ý tôi không?
Người bản ngữ thường có xu hướng dùng câu này trong khi nói chuyện thông thường nhưng thực tế nó được dùng giống như một cách để lấp đầy khoảng trống hơn là một cách để xác nhận sự theo kịp, nhất là trong các kỳ thi. Bên cạnh đó câu này tương đối kém trang trọng nên các bạn không nên dùng câu này.
tienganhhay.com
Thay vào đó, bạn nên dùng các câu sau:
tienganhhay.com
Does this make sense? Anh/ chị có hiểu ý này không ạ?
Do you follow me? Anh/ chị vẫn đang theo kịp tôi chứ?
Please let me know if there's anything that isn't clear about this. Vui lòng cho tôi biết nếu có chỗ nào chưa rõ ràng.
Loading...
Nguồn: Sưu tầm - TiengAnhHay.Com biên tập.
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact