Những câu giao tiếp thông dụng nơi công sở
Loading...
Hiện nay, có rất nhiều công ty yêu cầu nhân viên sử dụng tiếng Anh công sở thường xuyên, kể cả khi giao tiếp với đồng nghiệp trong nước. Vì vậy, để có thể “sống sót” trong môi trường như thế này, đòi hỏi bạn phải có vốn kiến thức thật vững vàng. Dưới đây là một số câu giao tiếp thường dùng trong tiếng Anh công sở mà bạn có thể tham khảo và sử dụng.
tienganhhay.com
Giao tiếp với đồng nghiệp
He’s in a meeting.
Anh ấy đang họp.
tienganhhay.com
He’s been promoted.
Anh ấy vừa được thăng chức.
tienganhhay.com
Where’s the photocopier?
Máy photocopy ở đâu vậy nhỉ?
tienganhhay.com
The photocopier’s jammed.
Máy photocopy đã hỏng rồi.
tienganhhay.com
The reception’s on the lobby.
Quầy tiếp tân ngay dưới sảnh.
tienganhhay.com
What time does the meeting start?
Khi nào thì cuộc họp bắt đầu vậy?
tienganhhay.com
I’ll be free after lunch.
Tôi sẽ rảnh sau giờ ăn trưa.
tienganhhay.com
Can I see the report?
Có thể cho tôi xem bản báo cáo không?
tienganhhay.com
Here’s my business card.
Đây là danh thiếp của tôi.
tienganhhay.com
Giao tiếp với khách hàng
Can I help you?
Tôi có thể giúp gì cho bạn?
tienganhhay.com
Do you need any help?
Bạn cần giúp gì không?
tienganhhay.com
He’s with a customer at the moment.
Hiện tai anh ấy đang đi với khách hàng.
tienganhhay.com
What can I do for you?
Tôi có thể làm gì cho bạn nào?
tienganhhay.com
Sorry to keep you waiting.
Xin lỗi đã để anh/chị phải chờ lâu.
tienganhhay.com
I won’t take but a minute.
Nó sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu.
tienganhhay.com
I’ll be with you in a moment.
Chút nữa tôi sẽ làm việc với bạn.
tienganhhay.com
Thể hiện sự đồng tình
Stronger YES (Hoàn toàn đồng ý)
Absolutely! Hẳn rồi.
Definitely! Nhất định.
For sure! Chắc rồi.
Great! Tuyệt lắm.
I’ll say! Tôi đồng ý.
Okay! Được rồi.
Sure thing! Chắc rồi.
You bet! Đồng ý.
tienganhhay.com
Weaker YES (Đồng ý nhưng không chắc chắn)
I think so. Tôi nghĩ vậy.
I’m considering it. Tôi đang xem xét việc đó.
I’ll think about it. Tôi sẽ nghĩ về việc đó.
Most likely I will. Chắc là tôi sẽ đồng ý.
Okay, If you really want me to. Được rồi, nếu bạn thực sự muốn vậy.
Probably. Có khả năng.
That might be a good idea. Đó có thể là một ý hay đó.
tienganhhay.com
Thể hiện sự phản đối
Stronger NO (Hoàn toàn không đồng ý)
Are you kidding? Bạn đang đùa đấy à?
Forget it! Quên chuyện đó đi.
Never! Không bao giờ.
No way! Không đời nào.
Not on your life! Không có khả năng đâu.
tienganhhay.com
Weaker NO (Không đồng ý nhưng có thể thuyết phục)
I don’t think so. Tôi không nghĩ vậy.
I doubt it. Tôi nghi quá.
I’d rather not. Tôi có lẽ không.
Probably not. Có lẽ không.
That’s probably not such a good idea. Có lẽ đó không phải là ý hay.
Loading...
Nguồn: mshoatoiec.com - TiengAnhHay.com biên tập
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact