Những câu nói giúp bạn xả stress hiệu quả
Loading...
Don’t know where your kids are in the house? Turn off the internet and they’ll show up quickly.
Bạn không biết lũ trẻ ở đâu trong nhà? Hãy tắt wifi và tụi nó sẽ lập tức bò ra.
tienganhhay.com
All my life I thought air was free, until I bought a bag of chips.
Cả đời tôi luôn nghĩ không khí là miễn phí cho đến khi tôi mua một gói snack khoai tây.
tienganhhay.com
Everything is funny, as long as it’s happening to somebody else.
Mọi thứ đều buồn cười miễn là nó xảy đến cho người khác chứ không phải tôi.
tienganhhay.com
I don’t need a hair stylist, my pillow gives me a new hairstyle every morning.
Tôi không cần nhà tạo mẫu tóc làm gì, mỗi sáng cái gối của tôi đều tặng tôi một kiểu mới rồi.
tienganhhay.com
When you fall, I will be there to catch you - With love, the floor.
Khi bạn ngã, tôi sẽ luôn ở đó đỡ bạn - Ký tên: Sàn nhà.
tienganhhay.com
Some people are like clouds. When they go away, it’s a brighter day.
Vài người giống như đám mây vậy, khi họ biến đi, trời trong xanh hơn.
tienganhhay.com
I changed my password everywhere to ‘incorrect.’ That way when I forget it, it always reminds me, ‘Your password is incorrect.
Tôi đổi mọi mật khẩu của tôi thành 'sai'. Vậy nên khi tôi quên mật khẩu của mình, nó luôn nhắc tôi “mật khẩu của bạn là sai”
tienganhhay.com
Everybody wants to go to heaven; but nobody wants to die.
Mọi người đều muốn đến Thiên đường nhưng chẳng ai muốn chết.
tienganhhay.com
If someone calls you “Ugly", have a good comeback and say “Excuse me, I am not a mirror"
Khi ai đó nói bạn “Xấu quá", hãy trả lời lại “Xin lỗi, tôi không phải là cái gương"
tienganhhay.com
During the day, I don't believe in ghosts. At night, I'm a little more open-minded.
Ban ngày, tôi không hề tin trên đời có ma. Đêm xuống, đầu óc tôi cởi mở hơn chút.
tienganhhay.com
Karma: No need for revenge. Just sit back and wait. Those who hurt you will eventually screw up themselves and if you lucky, God will let you watch.
Nhân quả: Không cần phải trả thù. Cứ ngồi đó và chờ đi, những kẻ làm tổn thương bạn cuối cùng cũng nhận hậu quả thôi, và nếu bạn may mắn, Thượng đế sẽ cho bạn chứng kiến.
tienganhhay.com
If robbers ever broke into my house and searched for money, I'd just laugh and search with them.
Nếu có kẻ trộm đột nhập vào nhà tôi để kiếm tiền, tôi sẽ cười vui vẻ và cùng kiếm với hắn.
tienganhhay.com
Hey I'll be there in 5 minutes, but if I'm not, just read this message again.
Hey tôi sẽ đến đó trong vòng 5 phút, nếu tôi chưa đến thì đọc lại tin nhắn này lần nữa nhé.
tienganhhay.com
Don't think of yourself as an ugly person. Think of yourself as a beautiful monkey.
Đừng nghĩ mình là một người xấu xí. Hãy nghĩ rằng mình là một con khỉ đẹp.
tienganhhay.com
When a woman says “What?", it's not because she didn't hear you. She's giving you a chance to change what you say.
Khi một người phụ nữ hỏi “Cái gì?", không phải là cô ấy không nghe được bạn nói gì, cô ấy đang cho bạn cơ hội để nói lại đó.
tienganhhay.com
At night, I can't sleep. In the morning, I can't wake up.
Ban đêm, ngủ không được. Buổi sáng, dậy không nổi.
tienganhhay.com
I have never seen a tombstone that said “Died because I didn't forward a message to ten people"
Tôi chưa từng thấy cái bia mộ nào ghi “Chết bởi vì không gửi tin nhắn cho 10 người"
tienganhhay.com
If people were influenced by video games, then the majority of facebook users would be farmers by now.
Nếu người ta bị ảnh hưởng bởi video game thì dân xài facebook phải thành nông dân hết rồi chứ.
tienganhhay.com
We never really grow up… We only learn how to act in public.
Chúng ta chẳng bao giờ trưởng thành cả, chúng ta chỉ học được cách cư xử trước đám đông thôi.
tienganhhay.com
Laughing is the best medicine. But if you laughing for no reason, you may need medicine.
Cười là liều thuốc tốt nhất. Nhưng nếu bạn cười mà không có lý do thì coi chừng bạn cần uống thuốc.
tienganhhay.com
I'm not arguing. I'm simply explaining why I'm right.
Tôi đâu có cãi đâu, tôi chỉ giải thích tại sao tôi đúng thôi mà.
tienganhhay.com
I hate when people see me at the supermarket and they're like “Hey what are you doing here?” and I'm just like “Oh you know, hunting elephants"
Tôi phát chán khi người ta thấy tôi trong siêu thị và hỏi:
- Hey cậu đang làm gì ở đây thế?
- Ồ cậu biết đấy, đi săn voi.
tienganhhay.com
If you have something stupid to say… Please raise your hand… and put it firmly over your mouth.
Nếu bạn có gì đó ngu ngốc cần nói… Hãy đưa tay lên và nhẹ nhàng đặt nó lên miệng.
tienganhhay.com
Long time ago, people who sacrifice their sleep, family, food, laughter and other joys of life were called SAINTS. But now, they are called IT professionals.
Hồi xa xưa, những người hi sinh giấc ngủ, gia đình, thức ăn, nụ cười và những niềm vui khác trong cuộc sống của họ được gọi là những vị thánh. Nhưng giờ, họ được gọi là dân IT.
Loading...
Nguồn: tienganhhay.com
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact