Những danh ngôn Anh-Việt "bá đạo trên từng hạt gạo"
Loading...
Future depends on your dreams. So go to sleep.
Tương lai phụ thuộc vào giấc mơ của bạn. Vì thế hãy đi ngủ.
tienganhhay.com
Behind every successful man, there is a woman. And behind every unsuccessful man, there are two or more.
Đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ. Và đằng sau mỗi người đàn ông không thành công là hai hoặc nhiều hơn.
tienganhhay.com
Money is not the only thing, it’s everything.
Tiền không phải là thứ duy nhất, nó là tất cả.
tienganhhay.com
I don’t get older. I level up.
Tôi không già đi. Tôi chỉ lên level thôi.
tienganhhay.com
Practice makes perfect. But nobody’s perfect. So why practice?
Rèn luyện tạo nên sự hoàn hảo. Nhưng trên đời không có ai hoàn hảo. Vậy tại sao phải rèn luyện?
tienganhhay.com
The trouble with being punctual is that nobody’s there to appreciate.
Vấn đề của việc đúng giờ là chẳng có ai ở đó để đánh giá cao bạn cả.
tienganhhay.com
I love you like a dentist loves crooked teeth.
Anh yêu em như nha sĩ yêu những chiếc răng mọc lệch.
tienganhhay.com
If each day is a gift, I’d like to know where to return Mondays.
Nếu mỗi ngày là một món quà thì tôi muốn trả lại thứ Hai.
tienganhhay.com
If a person can smile when things go wrong, he has someone in mind to blame.
Khi một người có thể cười khi mọi chuyện không suôn sẻ. Thì anh ta đã nghĩ ra ai đó để đổ lỗi rồi.
tienganhhay.com
Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else. (Margaret Mead)
Hãy luôn nhớ rằng bạn là một người đặc biệt, cũng như mọi người khác vậy.
tienganhhay.com
I can resist everything except temptation. (Oscar Wilde)
Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ trừ sự cám dỗ.
tienganhhay.com
A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man. (Lana Turner)
Người đàn ông thành công là người có thể kiếm nhiều tiền hơn mức vợ anh ta cần tiêu. Người phụ nữ thành công là người có thể tìm thấy anh chàng đó.
tienganhhay.com
Too much agreement kills a chat. (Eldridge Cleaver)
Lúc nào cũng đồng tình thì không nói chuyện gì với nhau được.
tienganhhay.com
Any girl can be glamorous. All you have to do is stand still and look stupid. (Hedy Lamarr)
Bất kỳ cô gái nào cũng có thể trở nên quyến rũ. Tất cả những gì cần làm là đứng yên và trông ngu ngu.
tienganhhay.com
Tact is the ability to describe others as they see themselves. (Abraham Lincoln)
Sự thanh lịch là khả năng miêu tả người khác như chính họ nghĩ về bản thân mình.
tienganhhay.com
Conversation would be vastly improved by the constant use of four simple words: I do not know.
Cuộc trò chuyện sẽ được cải thiện vô biên bằng cách sử dụng liên tục 3 chữ đơn giản: Tôi không biết.
tienganhhay.com
If two wrongs don't make a right, try three. (Laurence J. Peter)
Nếu hai cái sai không làm nên một cái đúng, thử ba cái xem sao.
tienganhhay.com
Laugh and the world laughs with you, snore and you sleep alone. (Anthony Burgess)
Khi bạn cười thì cả thế giới sẽ cười cùng bạn, còn ngáy thì đi ngủ một mình nhé.
tienganhhay.com
No man has a good enough memory to be a successful liar. (Abraham Lincoln)
Không ai có đủ bộ nhớ để có thể trở thành kẻ nói dối thành công.
tienganhhay.com
Go to Heaven for the climate, Hell for the company. (Mark Twain)
Muốn tận hưởng khí hậu thì lên Thiên đàng, còn muốn gặp lại bạn bè thì xuống Địa ngục.
tienganhhay.com
My grandmother started walking five miles a day when she was sixty. She's ninety-seven now, and we don't know where the hell she is. (Ellen DeGeneres)
Khi bà nội tôi 60 tuổi, bà bắt đầu đi bộ mỗi ngày 5 dặm. Giờ bà đã 97 rồi, cả nhà tôi không biết bà đang ở đâu.
tienganhhay.com
When we talk to God, we're praying. When God talks to us, we're schizophrenic. (Jane Wagner)
Khi chúng ta trò chuyện với Thượng đế: chúng ta đang cầu nguyện. Khi Thượng đế nói chuyện với chúng ta: chúng ta bị tâm thần phân liệt.
tienganhhay.com
Weather forecast for tonight: dark. (George Carlin)
Dự báo thời tiết cho đêm nay: tối
tienganhhay.com
There are only three things women need in life: food, water, and compliments. (Chris Rock)
Cuộc đời người phụ nữ chỉ cần 3 thứ: nước, thức ăn và lời khen.
tienganhhay.com
I have a memory like an elephant. I remember every elephant I've ever met. (Herb Caen)
Tôi có trí nhớ như của một con voi vậy. Tôi nhớ tất cả những con voi mà tôi đã từng gặp.
tienganhhay.com
The chief function of the body is to carry the brain around. (Thomas A. Edison)
Chức năng chính của cơ thể là mang bộ óc đi vòng quanh.
tienganhhay.com
One man is as good as another until he has written a book. (Benjamin Jowett)
Một người cũng tốt như mọi người khác cho đến khi anh ta viết xong một quyển sách.
tienganhhay.com
You can lead a man to Congress, but you can't make him think. (Milton Berle)
Bạn có thể dẫn một người đến Quốc hội, nhưng bạn không thể khiến anh ta suy nghĩ được.
tienganhhay.com
When I was a boy the Dead Sea was only sick. (George Burns)
Khi tôi còn nhỏ, Biển Chết chỉ mới bệnh à.
tienganhhay.com
I looked up my family tree and found out I was the sap. (Rodney Dangerfield)
Tôi xem cây gia phả nhà tôi và phát hiện ra tôi là nhựa cây.
tienganhhay.com
I failed to make the chess team because of my height. (Woody Allen)
Tôi bị loại khỏi đội chơi cờ vì không đủ chiều cao.
tienganhhay.com
I'm writing a book. I've got the page numbers done. (Steven Wright)
Tôi đang viết một cuốn sách. Tôi đánh số trang xong rồi.
tienganhhay.com
My uncle Sammy was an angry man. He had printed on his tombstone: What are you looking at? (Margaret Smith)
Chú Sammy của tôi là một người rất nóng tính. Ông cho sơn trên bia mộ của mình dòng chữ: “Nhìn cái gì?”
Loading...
Nguồn: tienganhhay.com
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact