Những lưu ý để đạt điểm cao trong phần thi IELTS Writing
Loading...
• Sẽ không có câu trả lời đúng hoặc sai. Giám khảo sẽ đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn thông qua việc diễn giải thông tin và thể hiện ý kiến.
tienganhhay.com
• Nếu bạn viết dưới 150 từ cho IELTS writing task 1 và dưới 250 từ cho phần IELTS writing task 2, bạn sẽ bị mất điểm.
tienganhhay.com
• Câu trả lời của bạn phải được trình bày dưới dạng một bài viết, không phải dưới dạng ghi chú hoặc gạch đầu dòng. Bạn phải sắp xếp các ý tưởng thành từng đoạn để cho giám khảo thấy bạn có khả năng sắp xếp các ý chính và ý hỗ trợ.
tienganhhay.com
• Bạn không nhất thiết phải viết những câu dài. Nếu câu quá dài, chúng sẽ trở nên phức tạp và bạn khó có thể kiểm soát ngữ pháp.
tienganhhay.com
• Trong phần 1, bạn không nên chép nguyên nội dung từ câu hỏi mà hãy sử dụng vốn từ của bạn. Đừng nên giải thích hoặc cố gắng làm rõ nguyên nhân sự thay đổi của các thông tin trong biểu đồ.
tienganhhay.com
• Nhớ kiểm tra chính tả. Tiếng Anh theo chuẩn của Mỹ, Úc hoặc Anh đều được chấp nhận trong bài thi IELTS. Tuy nhiên hãy ưu tiên chuẩn của Anh vì IELTS là kỳ thi của Anh.
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact