Những thành ngữ tiếng Anh không thể không biết.
Loading...
Two wrongs don’t make a right.
Nghĩa đen: hai cái sai không làm nên một cái đúng.
Hàm ý: đừng bào chữa cho việc sai trái.
tienganhhay.com
- He made fun of me. I really want to get back at him.
- You know, two wrongs don’t make a right.
tienganhhay.com
- Anh ta chế nhạo tôi. Tôi muốn trả đũa lại anh ta.
- Cậu biết đấy, hai cái sai không làm nên một cái đúng đâu.
tienganhhay.com
People in glass houses shouldn’t throw stones.
Nghĩa đen: những người sống trong nhà kính không nên chơi trò ném đá.
Hàm ý: chúng ta không nên chỉ trích người khác khi chúng ta cũng có những khuyết điểm tương tự.
Tiếng Việt chúng ta cũng có vài câu tương tự: Cười người hôm trước hôm sau người cười; chó chê mèo lắm lông; lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm.
tienganhhay.com
- He is always drinking at party.
- You too, people in glass houses shouldn’t throw stones.
tienganhhay.com
- Anh ta luôn uống rượu say khi đi tiệc tùng.
- Cậu cũng vậy còn gì, chó lại chê mèo lắm lông cơ đấy.
tienganhhay.com
Still waters run deep
Nghĩa đen: nước lặng thường sâu.
Hàm ý: đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài khiêm tốn của họ.
Câu này tương đương câu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi trong tiếng Việt.
tienganhhay.com
Young Einstein was a very quiet child but still waters run deep.
Einstein hồi còn nhỏ là một đứa trẻ rất trầm lặng nhưng lại là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy.
tienganhhay.com
Rome wasn’t built in a day
Nghĩa đen: thành Rome không được xây xong trong 1 ngày.
Hàm ý: những việc phức tạp cần thời gian và tính kiên nhẫn mới hoàn thành được.
Có thể dịch: việc lớn lâu xong hoặc thành công không thể đến trong một sớm một chiều.
tienganhhay.com
You can’t expect her to finish this project in a week! Rome wasn’t built in a day!
Bạn không thể nào bắt cô ấy hoàn thành dự án chỉ trong 1 tuần! Thành Rome có phải được xây xong trong 1 ngày đâu!
tienganhhay.com
Curiosity killed the cat
Nghĩa đen: tính tò mò sẽ giết chết con mèo.
Hàm ý: có những việc ta không cố tìm hiểu vì nó có thể sẽ khiến ta gặp rắc rối.
- Where did you get that money?
- Curiosity killed the cat.
tienganhhay.com
- Bạn lấy đâu ra số tiền này vậy?
- Tò mò quá không tốt đâu.
tienganhhay.com
The tip of iceberg
Nghĩa đen: phần nổi của tảng băng chìm
Hàm ý: chúng ta chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của một vấn đề lớn hơn nhiều.
tienganhhay.com
The internet is huge. What you can find through search engines is just the tip of the iceberg.
Internet rất rộng lớn. Những gì bạn thấy thông qua công cụ tìm kiếm chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi.
tienganhhay.com
Out of sight, out of mind
Nghĩa đen: không trông thấy sẽ không nghĩ đến
Hàm ý: xa mặt cách lòng
tienganhhay.com
Ever since I moved, none of my old friends have gotten in touch with me. It's out of sight, out of mind with them.
Từ khi tôi chuyển đi, không có đứa bạn cũ nào liên lạc với tôi hết. Đúng là xa mặt cách lòng.
tienganhhay.com
The forbidden fruit is always the sweetest.
Nghĩa đen: trái cấm lúc nào cũng là trái ngọt nhất.
Hàm ý: việc gì càng cấm thì càng hấp dẫn.
tienganhhay.com
The boy watches that program only when his parents are out. It's forbidden fruit.
Cậu nhóc chỉ xem chương trình đó khi bố mẹ vắng nhà. Đúng là cái gì càng cấm thì càng hấp dẫn.
tienganhhay.com
You can’t make an omelet without breaking a few eggs
Nghĩa đen: bạn không thể làm món ốp la mà không đập vỡ trứng.
Hàm ý: rất khó để đạt được mục đích lớn lao mà không gây ra vài thiệt hại.
tienganhhay.com
Twenty jobs will have to be cut if the company's going to be made more efficient. But you can't make an omelette without breaking eggs.
Hai mươi việc làm sẽ bị cắt giảm nếu muốn công ty hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng biết sao được, muốn làm được việc lớn thì phải chấp nhận hi sinh thôi.
Loading...
Nguồn: Sưu tầm - TiengAnhHay.com biên tập.
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact