📼 NHỮNG THỜI KHẮC TRONG CUỘC ĐỜI AI CŨNG CÓ...
Loading...
📢 childhood: thời thơ ấu
📢 adolescence: thời thanh niên
📢 birth: ngày chào đời
📢 puberty: dậy thì
📢 old age: tuổi già
📢 retirement: tuổi về hưu
📢 marriage: hôn nhân
📢 middle age: tuổi trung niên
📢 leave school / home: ra trường/ sống tự lập
📢 get engaged / married/ divorced: đính hôn/ kết hôn/ li dị
📢 change schools/ jobs/ your career: chuyển trường/ thay đổi nghề/ thay đổi công việc
📢 have baby/ children: có con
📢 move house: đổi nhà
📢 my lucky break: dịp may hiếm có
📢 the best day of my life: ngày hạnh phúc nhất đời
📢 turning-point: bước ngoặc
📢 the lowest point: thời điểm tồi tệ nhất
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact