🐒 THÀNH NGỮ VIỆT TRONG TIẾNG ANH 🐒
Loading...
👌Cái gì đến cũng đến: What will be will be
👌Có mới nới cũ: New one in, old one out
👌Mất bò mới lo làm chuồng: It’s too late to lock the stable when the horse is stolen
👌Gừng càng già càng cay: With age comes wisdom
👌Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Handsome is as handsome does
👌Múa rìu qua mắt thợ: Never offer to teach fish to swim
👌Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
👌Tiền nào của nấy: You get what you pay for
👌Khỏe như trâu: As strong as a horse
👌Hữu xạ tự nhiên hương: Good wine needs no bush
👌Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: Diamond cuts diamond
👌Thương cho roi cho vọt: Spare the rod and spoil the child
👌Nói một đường làm một nẻo: Speak one way and act another
👌Nói gần nói xa chẳng qua nói thật: It’s no use beating around the bush
👌Xa mặt cách lòng: Out of sight out of mind
👌Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn: East or West home is best
👌Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng: Love me love my dog
👌Có qua có lại mới toại lòng nhau: You scratch my back and I’ll scratch yours
👌Sông có khúc người có lúc: Every day is not Sunday
👌Nhập gia tùy tục: When in Rome do as the Romans do
👌Chậm mà chắc: Slow but sure
👌Cái nết đánh chết cái đẹp: Beauty is only skin deep
👌Tham thì thâm: Grasp all lose all
👌Của thiên trả địa: Easy come easy go
👌Phi thương bất phú: Nothing venture nothing gains
👌Còn nước còn tát: While there’s life, there’s hope
👌Thùng rỗng kêu to: The empty vessel makes greatest sound
👌Một giọt máu đào hơn ao nước lã: Blood is thicker than water
👌Cẩn tắc vô ưu: Good watch prevents misfortune
👌Vạn sự khởi đầu nan: It’s the first step that counts
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact