Tiếng Anh và những sự thật thú vị
Loading...
Queue là từ duy nhất trong tiếng Anh có cách phát âm không hề thay đổi khi bỏ đi 4 chữ cái cuối cùng.
tienganhhay.com
Dreamt là từ tiếng Anh duy nhất tận cùng bằng những chữ cái “mt “.
tienganhhay.com
• Cái được gọi là “French Kiss” trong cộng đồng nói tiếng Anh lại được gọi là “English Kiss” ở Pháp.
tienganhhay.com
Almost là từ dài nhất trong tiếng Anh mà các chữ cái được sắp xếp đúng theo thứ tự Alphabet.
tienganhhay.com
Rhythm là từ dài nhất trong tiếng Anh không có nguyên âm
tienganhhay.com
• Từ một âm tiết dài nhất trong tiếng Anh là screeched
tienganhhay.com
• Dấu chấm trên chữ cái “i” gọi là tittle
tienganhhay.com
• Từ set có nhiều định nghĩa hơn bất cứ từ nào trong tiếng Anh.
tienganhhay.com
Underground là từ duy nhất trong tiếng Anh bắt đầu và kết thúc bằng “und”
tienganhhay.com
• Chỉ có 4 từ trong tiếng Anh kết thúc bằng -dous: tremendous, horrendous, stupendous, hazardous
tienganhhay.com
Stewardesses là từ tiếng Anh dài nhất gõ được chỉ bằng tay trái.
tienganhhay.com
• Từ duy nhất có 15 chữ cái được đánh vần mà không phải nhắc lại một chữ cái nào là uncopyrightable.
tienganhhay.com
• Theo luật bang Illinois, nói tiếng Anh là vi phạm luật pháp. Ngôn ngữ chính thức được công nhận ở bang này là tiếng Mỹ.
tienganhhay.com
WidowNiece là 2 từ dạng giống cái duy nhất trong tiếng Anh ngắn hơn dạng giống đực của nó. (widower và nephew).
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact