🍋 TỪ VỰNG VỀ TRÁI CÂY 🍋
Loading...
Bòng bong: Duku, langsat
Bơ: Avocado
Bưởi: Grapefruit, pomelo
Cam: Orange
Chanh: Lemon 🍋
Chôm chôm: Rambutan
Chuối: Banana 🍌
Cóc: Ambarella
Dâu: Strawberry 🍓
Dưa hấu: Watermelon 🍉
Dưa gang: melon 🍈
Dưa tây: Granadilla
Dưa vàng: Cantaloupe
Dưa xanh: Honeydew
Dứa (thơm): Pineapple 🍍
Đào: Peach 🍑
Điều: Malay apple
Đu đủ: Papaya
Hồng: Persimmon
Khế: Star fruit, cabrambola
Khế tàu: Bilimbi
Lạc tiên: Passion fruit
Lê: Pear 🍐
Lựu: Pomegranate
Lý: Rose apple
Mãng cầu: Soursop, Corossolier
Măng cụt: Mangosteen
Mận: Water apple, wax jampu
Me: Tamarind
Mít: Jackfruit
Mít tố nữ: Marang
Mơ: Appricot
Na (mãng cầu ta): Sweetsop, custard apple, sugar apple
Nhãn: Longan
Nhàu: Noni
Nho: Grape 🍇
Ổi: Guava
Quýt: Tangerine 🍊
Sapôchê (hồng xiêm): Sapodilla
Sầu riêng: Durian
Sêri: Indian chery, Acerola chery, Barbados chery 🍒
Táo: Apple 🍎
Táo tàu: Jujube
Tầm ruộc: Goosebery
Tắc: Kumquat
Thanh long: dragon fruit
Vú sữa: Star apple
Xoài: Mango
Loading...
Lưu Bài: 
Theo Dõi Trang:
  
Đáng xem:
Privacy Policy - Terms of Service - Contact